El Tangram

El Tangram és un joc tradicional de formes xinès. També es coneix com “taula de la sabiesa” o “taula dels set elements”. Per jugar al Tangram cal reflexió i observar amb deteniment. El joc està format per set formes bàsiques, obtingudes per la divisió d’un quadrilàter. El seu objectiu és formar, amb els set elements bàsics, determinades formes geomètriques o figuratives.
Formes bàsiques, figures senzilles sobre una superfície per crear milers d’imatges, limitació en els recursos però infinites possibilitats creatives, ingeni, imaginació, capacitat d’anàlisi i d’observació…
Així és el joc del Tangram.
Així és tambè la nostra filosofia.