Serveis

Oferim solucions per a tots els serveis relacionats amb el disseny gràfic i la publicitat:
-Identitat Corporativa:
·Disseny de marques
·Manuals d’Identitat Corporativa
-Publicacions:
·Memòries
·Catàlegs
·Llibres
·Fullets comercials
·Revistes
·Butlletins
-Publicitat:
·Promocions
·Campanyes (estratègies, creativitat, mitjans, màrqueting directe, contractació de mitjans)
-Imatge de productes i packaging:
·Etiquetatge
·Envasos
-Edició a Internet:
·Disseny de pàgines web
·Planificació i disseny de botigues per a la xarxa
-Punt de venda:
·Retolació i façanes
·Aplicació de la imatge gràfica a l’interiorisme
·Displays
-Fires, congressos i esdeveniments especials:
·Disseny d’identitat
·Disseny d’estands
·Presentacions
·Difusió