Publicitat

La publicitat ens planteja tot un seguit de reptes específics.
Cal convencer al públic dels avantatges d’un producte o marca amb missatges concrets, carregats de significat i amb dissenys cada cop més sofisticats.
L’objectiu és arribar al màxim nombre de persones posible.
És tan important el missatge com la manera en que es transmet.
No es tracta tan sols de crear missatges visualment atractius, sino també efectius, capaços de vendre.
A Tàngram 3 assumim aquests reptes amb entusiasme tan pel seu aspecte tècnic com pel repte creatiu que ens planteja.